Cabinet Avocat
Andronesi Daniela Mariana

Un cabinet de avocatură complet
care apără interesele clienților cu profesionalism și seriozitateServicii oferite:

Consultanță în materia dreptului civil

 • redactare și reprezentare acțiuni civile;
 • asistență juridică și reprezentare în materia revendicării imobiliare, a dreptului de proprietate, dezmebrămintele acestuia;
 • succcesiuni, ieșiri din indiviziune, anulări;
 • asistență și reprezentare în materia contractelor civile;
 • anulări contracte, negocieri;
 • redactare contracte, notificări, tranzacții;
 • asistență în fața notarului public la încheierea diverselor acte juridice etc.


Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată

 • acțiuni în revendicare imobiliară și mobiliară;
 • rezoluțiunea și rezilierea contractelor;
 • acțiuni în granituire;
 • partaj bunuri comune, ieșire din indiviziune;
 • succesiuni: dezbatere moștenire;
 • acțiuni privind dreptul de servitute;
 • răspundere civilă delictuală și contractuală;
 • acțiuni privind anularea actelor juridice;
 • actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;
 • stabilire moștenitori, cote și masă succesorală;
 • acțiuni în pretenții; acțiuni posesorii; uzucapiune;
 • moștenire, partaj succesoral, acțiuni pentru anulare certificat de moștenitor;

Consultanță, reprezentare și asistență juridică în materia dreptului penal

 • consultatii juridice;
 • asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală – Poliție și Parchet, respectiv a instanțelor judecătorești de orice grad;
 • sesizarea organelor de urmărire penală;
 • plângeri prealabile ale persoanelor vătămate;
 • plângeri îndreptate împotriva măsurilor și actelor dispuse de organele de urmărire penală;
 • intervenția în procesul penal al părții responsabile civilmente;
 • liberări provizorii și liberări condiționate;
 • contestații în anulare, revizuiri;
 • revocarea măsurilor de siguranță;
 • contopiri, amânarea sau întreruperea executării pedepsei închisorii, înlăturarea sau modificarea pedepselor penale aplicate;
 • reabilitări;
 • contestații la executare.

Consultanță în materia dreptului comercial

 • înființare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanțe;
 • înființare societăți comerciale;
 • redactare act constitutiv;
 • modificare act constitutiv;
 • redactare acte adiționale, hotărâri A.G.A.;
 • contracte comerciale – redactare și atestare.


Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată și a altor instituții ale statului

 • asistare la negocieri de contracte și tranzacții;
 • recuperare debite – executare silită;
 • redactare cereri și reprezentarea clienților în faza de executare silită a hotărârilor judecătorești;
 • procedura somației de plată și a ordonanței de plată;
 • mediere tranzacții în faza procesuală și post procesuală;
 • întocmirea de notificări, somații, adrese, cereri;
 • modificare date de identificare asociați;
 • dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment;
 • asistare și reprezentare în operațiuni la Oficiul Registrului Comerțului:
 • reprezentare în fața judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița și județul Bistrița-Năsăud, precum și în toată țara;
 • rezervare denumire societate;
 • obținere certificat constatator;
 • înființare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanțe;
 • modificare de sediu, prelungire contracte de sediu; modificare de denumire societate;
 • completare obiecte de activitate.

Consultanță juridică şi redactare acțiuni în materia dreptului familiei

 • divorțuri şi exercitarea autorității părintești;
 • stabilirea programului de vizitare, pensie de întreținere, adopții;
 • recunoașterea pe teritoriul României a hotărârilor judecătoresti pronuțate în străinătate;
 • stabilire filiație, tăgada paternitate, punere sub interdicție, etc.


Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată

 • divorț;
 • partaj;
 • pensie de întreținere;
 • exercitarea autorității părintești;
 • stabilire domiciliu minor;
 • stabilirea sau tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara acesteia;
 • stabilire program de vizitare minor.